top of page

EKONOMICKÁ DATA

Provoz 70 modulů technologie POL - Norfolk, Velká Británie - připravovaný projekt

INVESTICE DO PROJEKTU

Podílejte se na projektu PolOil osobně, realizujte zajímavý výnos a nechte Vaše finance vyčistit naši planetu Zemi

OPTIMUS Fond kvalifikovaných investorů, jehož podílníkem se může stát pouze kvalifikovaný investor v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“).

 

Dále uvedené informace nejsou nabídkou těm investorům v České republice, kteří nejsou kvalifikovanými investory ve smyslu § 272 ZISIF. Určeno pouze pro kvalifikované investory.

Informace pro zájemce o investici: 
Vstup do sekce OPTIMUS - Investice je určená pouze vážným zájemcům o investici. Rádi Vám předložíme veškeré informce a udělíme vstup do této chráněné sekce avšak až po osobním setkání, na které se budeme těšit. Pro registraci azískání oprávnění ke vstupu do investorské sekce nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře, nebo na uvedených kontaktech a domluvte si schůzku.
bottom of page