Investujte do projektu OPTIMUS za garantovaný výnos 15 % p.a.. Máme důvěru klientů a mnohaleté zkušenosti v oblasti energetiky, teplárenství, LED osvětlení rezidenčního developmentu a vývoji nových technologií, proto jsme se rozhodli, že Vás zapojíme do našeho projektu.

Mám zájem o více informací, chci se zaregistrovat.

*Emitent je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“). Emitent prohlašuje, že činnost Emitenta ani sám Emitent nepodléhá dohledu České národní banky. Emitent je podlimitním správcem podle § 16 ZISIF.  

 

Nabídka je určená pouze pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Abyste se mohli stát kvalifikovaným investorem, musí být výše investice do Maverick Fondu kvalifikovaných investorů minimálně 125 tisíc Eur či ekvivalent této částky v českých korunách. Zároveň jste povinni prohlásit, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do nástrojů obdobných těm, do kterých investuje OPTIMUS Fond kvalifikovaných investorů.

© 2019 by POL OIL CZ s.r.o..

NAVIGACE
POL OIL CZ s.r.o.
PLASTOIL Europe a.s.

info@optimus-recycling.cz

Tel: +420 777 172 434

Jankovcova 14b

170 00 Praha

Česká republika

SOCIALNÍ SÍTĚ
  • Šedý YouTube Icon
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý LinkedIn Icon
  • Šedý Facebook Icon
OPTIMUS_LOGO_autobot.png