top of page
RenoSkladka.jpg

Název - C4 Koncept čistého oblečení z procesu krakování – vývoj výrobního procesu pro recyklaci oblečení

Registrační číslo - CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020350

Poskytovatel - MPO

Rozpočet - 39 119 684,-

Dotace pro PLASTOIL Europe, a.s. - 12 212 000,-

Charakteristika - Navrhovaný projekt s akronymem (C4) řeší problematiku vývoje komplexního procesu realizace uzavřeného životního cyklu oděvu, který byl vyroben ze směsných syntetických materiálů.
Cílem projektu je označit, sbírat a recyklovat oblečení vyrobené z různých druhů plastů pyrolýzou (termické krakování).
Mezinárodní projekt je realizován ve spolupráci německých a českých partnerů v rámci financování Ira-SME na německé straně a MPO (výzva Aplikace VII) na české straně.

Žadatel - žadatel: PLASTOIL Europe, a.s.; partner: UJEP, SMS CZ s.r.o., ORLEN UniCRE a.s.

Řešitel - PLASTOIL Europe, a.s.; Ing. Eduard Wipplinger

Doba řešení projektu - 5/2020 – 12/2022

Logo

 

 

 

 

 

Název - Výzkum technologie na recyklaci plastového odpadu – POL 2.0

Registrační číslo - CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020316

Poskytovatel - MPO

Rozpočet - 75 599 750,-

Dotace pro PLASTOIL Europe, a.s. - 43 646 000,-

Charakteristika - Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, resp. nalézt nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP a také dosáhnout nových užitných vlastností produktů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs. Výstupem projektu je PROTOTYP a SOFTWARE.

Žadatel - žadatel: PLASTOIL Europe, a.s.; partner: UJEP

Řešitel - PLASTOIL Europe, a.s.; Ing. Eduard Wipplinger

Doba řešení projektu - 1/2020 – 12/2022

Logo

logo-oppik-800x250.jpeg
logo-oppik-800x250.jpeg
bottom of page