top of page

CO JE OPTIMUS

Unikátní mobilní technologie 100% přeměny plastového odpadu na čistý, vysoce kvalitní olej, který lze okamžitě dále využít v průmyslu - například v petrochemii a v rafinérském odvětví.
 • Unikátní technologie
 • 100% recyklace
 • Vyrobí z plastu čistý olej
 • Umístěno v ISO kontejneru
 • Vysoká kvalita oleje
 • Okamžité využití v průmyslu
 • Modulární řešení
 • Plug&Play zařízení - rychlá instalace

R&D - TIME LINE

Na počátku byla vize zefektivnění způsob recyklace odpadu na mnohem efektivnější...
Laboratorní prototyp
s kapacitou modulu 2kg.
 Zvýšení kapacity na 1000kg/den.
Plně funkční prototyp s vertikálním chlazením.
Jdeme na trh.
Oficiální spuštění technologie do zkušebního provozu.
timeline.png
Míříme
na trh.
1. prototyp s kapacitou 200 kg/den.
Zvýšení celkové účinnosti technologie, vylepšení systému chlazení.
Certifikace technologie, připraveno pro trh. Počátek vývoje 2. generace.

TECHNOLOGIE

Technologie OPTIMUS představuje chemický proces depolymerizace, prostřednictvím které je přeměňován vytříděný odpadní plast na olej, využitelný například jako ekologické palivo.
 • Čistota výchozího produktu je jedinečná mezi dostupnými řešeními na celém světě.
 • Díky své skvělé modularitě je možné zapojit více zařízení (modulů) dohromady.
 • Zařízení OPTIMUS je jako jediné mobilní – je umístěno ve vlastním ISO kontejneru (usnadňuje lodní i kamionovou dopravu).
Přístroj OPTIMUS zpracuje vytříděný plastový komunální odpad. Zpracované plasty se přemění na vysoce kvalitní olej, který je určen pro přímé využití. Olej z plastového odpadu má 4 hlavní oblasti využití:

1

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

2

RAFINÉRSKÝ PRŮMYSL

3

ENERGETIKA

4

DOPRAVNÍ A JINÁ
MECHANIZACE

V petrochemickém průmyslu se z tohoto oleje dále vyrábí celá řada produktů. Zároveň je možné jej vrátit do procesu výroby plastů, čímž se maximálně šetří původní surovina - ropa.

Olej je možné přimíchávat do běžných paliv v rafinérských závodech. Jeho kvalita zaručuje minimální náklady tohoto využití, není tedy nutné olej dále dělit nebo čistit.

Při využití v energetickém průmyslu pomáhá olej snížit emise a spoří tak ropu jakožto prvotní surovinu pro výrobu motorové nafty, která se spaluje v generátorech výroby elektřiny či tepla.

Olej vyrobený touto technologií lze použít jako palivo, nebo příměs do paliv například v oblasti říční dopravy, důlních a jiných velkých strojů a mechanizace.

CoJePolOil
TECHNOLOGIE
TimeLine
OPTIMUS_LOGO_autobot.png
Vyvoj.png

fakta v kostce

1

OPTIMUS technologie se 9 let vyvíjela a byla testována na několika funkčních prototypech

Od roku 2010 jsme se začali věnovat myšlence zpracování komunálních plastových odpadů, které jsou sami o sobě největší katastrofou dnešní doby z pohledu trvalého znečišťování našeho životního prostředí, ale především z pohledu neschopnosti efektivně recyklovat plastové odpady což má za následek neustálou těžbu ropy bez možnosti jakýchkoliv zásadních úspor této drahocenné suroviny. 

2

OPTIMUS pracuje na principu tepelného rozkladu

Principem technologie POL je tepelný rozklad plastových polymerů a jejich zkapalnění a následná destilace zpět do kapalného stádia. Odborný název je Thermální Depolymerizace a jedná se zjednodušeně řečeno o obrácený postup jaký je využíván pro výrobu polymerů/plastů z ropných produktů. Naše technologie dokáže oddělit lehké a těžší plynné složky a na konci procesu je opětovně společně pomocí kondenzace přeměnit do stavu oleje, tento olej jak napovídá popis, obsahuje již zpracované všechny (lehčí a těžší plynné složky) a je tudíž přímo využitelný v dalších průmyslových procesech.

Princip.png
Ucinnost.png

3

OPTIMUS je extrémně účinný způsob recyklace

Pro to, abychom dosáhli maximální účinnosti celého systému jsme dlouho hledali řešení, které by spolehlivě fungovalo jak po technické stránce, tak po té ekonomické. Výsledkem je linka POL 1V, která dokáže spolehlivě přeměnit 1kg plastového vytříděného materiálu při spotřebě maximálně 1kWh na 1 litr kvalitní suroviny - oleje.  

1kg + 1kWh = 1L

4

OPTIMUS je modulární a díky tomu škálovatelné řešení

V jednom modulu technologie POL se denně zpracuje 1 tuna odpadních plastů. Moduly však mohou být instalovány v sestavách tak aby denní kapacita zpracování byla větší než 1tuna. Například v Anglii se připravují 3 projekty každý o 20 a více modulech, tedy dohromady dosáhne tento projekt denní kapacitu 60 a více tun a vyrobí přes 60 tisíc litrů kvalitního oleje denně!

Modularita.png
CistyOlej.png

5

OPTIMUS zpracuje plastový odpad na čistou a v průmyslu ihned využitelnou surovinu

Olej vyrobený z plastového vytříděného odpadu pomocí technologie POL se vyznačuje vysokou kvalitou a je možné jej bez dalšího procesování rovnou využít v průmyslu, což nejen, že šetří primární surovinu, ale také značně snižuje finanční náklady, které jsou v  případech  využívání jiných olejů (organického původu či nečistých syntetických olejů) vynaloženy.

OPTIMUS v kostce

PROBLÉM S PLASTOVÝM ODPADEM JE PROBLÉMEM GLOBÁLNÍHO MĚŘÍTKA

Odpadáři a ekologové řeší konkrétní problém v severní části Dánska - OPTIMUS pro ně představuje velký skok kupředu a potenciál problém řešit.
problemsplasty

NĚKTERÁ ZNEPOKOJIVÁ FAKTA

 • Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů. To je jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu. Plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v mořích.

 • Až 51 bilionů mikročástic plastů – 500krát více než je v naší galaxii hvězd – znečišťuje oceány a moře a vážně ohrožuje život v moři.

 • Odpad v mořích poškozuje více než 800 druhů živočichů. 40 procent mořských savců a 44 procent druhů vodního ptactva trpí pozřením mořského odpadu.

 • Plastový odpad zabíjí každý rok až milion mořských ptáků, 100 tisíc mořských savců, mořských želv a nespočet ryb. Plasty zůstávají v ekosystému řadu let a každý den poškozují mořské živočichy.

 • Podle některých odhadů při rychlosti, s jakou vyhazujeme produkty z plastů – lahve, tašky a kelímky na jedno použití – bude do roku 2050 v oceánu více plastů než ryb a odhadem 99 procent mořských ptáků bude mít v útrobách úlomky plastů.

zdroj: osn.cz

Fakta o problemu

MÁME UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ NA 100% RECYKLACI PLASTOVÉHO ODPADU

OPTIMUS jako řešení

 PŘÍBĚH PLASTŮ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

CE_2_celkove-schema_kruh.png
Cirkulární ekonomika
OPTIMUS v médiích

OPTIMUS V MÉDIÍCH

HN.jpg

14. ledna 2017

Hospodářské noviny, 2019, vyhlášení soutěže Nápad roku.

Na stupních vítězů v soutěži Vodafone Nápad roku 2019.                                  

Snímek obrazovky 2020-09-04 v 19.17.05.

20. červen 2020

Česká televize, reportáž

Reportáž na ČT24 a ČT1 - hlavní zpravodajský pořad - Události.

Titulní strana týdeníku Ekonom

11. června 2019

Týdeník Ekonom č. 28, 2019   

                                      

Použité igelitové sáčky a tašky. Plastové kelímky. Obaly od potravin. A mnoho dalších plastů.... 

Snímek obrazovky 2020-09-04 v 19.16.08.

9. července 2020

startupjobs.cz

Online magazín o startupech zveřejnil článek o naší technologii.

          

Snímek obrazovky 2019-07-13 v 13.29.34.p

14. ledna 2017

Reportáže na ČT24

Reportáž na online TV Tývka 

          

Snímek obrazovky 2020-09-04 v 19.17.42.

10. srpna 2020

czechcrunch.cz

Článek o technologii OPTIMUS na portále CZECHCRUNCH.CZ 

          

CONTACT

KONTAKTUJTE NÁS MÁTE-LI DOTAZY

Tel: +420 776 722 665
Evropská 423/178
160 00 Praha

Děkujeme za Vaši zprávu.

NÁŠ TEAM

Technologický projekt OPTIMUS je jednou z dílčích aktivit skupiny ADI. , která se vydává ve své investiční strategii třemi směry: Investuje do obchodních podílů firem, zejména v teplárenství a energetice, a vytváří tak synergie pro všechny projekty skupiny. Realizuje krátkodobé a střednědobé projekty na klíč s jejich následným prodejem jinému investorovi. Zakládá „start-up“ projekty, které transformuje do profitabilní společnosti a ty dále vlastní.

(ADI) je česká investiční skupina, která vlastní, provozuje a spravuje tepelná hospodářství a teplárny v České republice, realizuje stavební projekty v teplárenství, energetice i rezidenčním developmentu. Je dodavatelem osvětlení pro firmy i veřejný sektor. Investuje do unikátní technologie

recyklace plastového odpadu.

ADI realizuje projekty s otevřenou myslí a celistvě a snaží se vždy nacházet taková řešení, která přinesou lidem více než jen profit. Skupina investuje také do zcela nových příležitostí bez vyšlapaných cest.

Společnost Active Development Investments a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4932, IČ: 47311614

TEAM
bottom of page